top of page
Sunset Views

+350

bolagsengagemang

+30 000

gemensamt sysselsatta

+100 mdr

gemensam omsättning

Vi vet vad som krävs.

En erfaren partner

Branscherfarenhet

Detaljhandel, fastighet, industri, ekonomi, IT/telecom, service, bemanning, hotell, jordbruk, hälso & sjukvård samt bygg. 
Gruppens entreprenörer har extraordinär bredd och flera hundra års gemensam erfarenhet att erbjuda.

Välkommen att kontakta oss!

bottom of page