top of page

Norcopius är en partner för entreprenörer, startups, talanger och andra intressenter i behov av stöd. Vår mission är att stimulera tillväxt via riskkapital, kompetens och styrelsearbete - behovet avgör kombinationen. 

Fokus på tillväxt

Kompetens

Norcopius medlemmar har lång och bred erfarenhet inom många olika branscher. Denna erfarenhet vill vi dela med oss av, uppdragets art har dock betydelse för vårt intresse och engagemang.

         

Styrelsearbete

Advisory board

Mentorskap

Riskkapital

Etablerade bolag

Vi kapitaliserar upp bolag som befinner sig i en expansionsfas men även bolag med kortsiktig kapitalbrist i en annars väl fungerande verksamhet.

 

Start-ups

Som affärsängel tar Norcopius gärna emot prospekt och pitchdecks.

 

Övriga initiativ

Vi behandlar även andra typer av investeringsmöjligheter såsom oexploaterad mark och fastighetsprojekt. 

Talanger

Vi verkar över hela Sverige men värnar extra om näringslivet i Östergötland.

Regionen är full av talanger som ska blomstra och här har vi en uppgift att fylla.

Är du en talang utöver det vanliga?

bottom of page